បូអេមមីត

ផលិតផល

បូអេមមីត

  • ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ Boehmite CAS No.: 1318-23-6

    ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ Boehmite CAS No.: 1318-23-6

    Boehmite CAS No.: 1318-23-6 ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា boehmite រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វាគឺ γ- Al2O3 · H2O ឬ γ- AlOOH គ្រីស្តាល់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធគ្រីស្តាល់ orthogonal (orthorhombic) ហើយត្រូវបានគ្រីស្តាល់ចូលទៅក្នុង α ដំណាក់កាលអ៊ីដ្រូសែនរ៉ែ ដែល ត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃ γ- AlOOH ដែលអាចបាត់បង់ទឹកគ្រីស្តាល់ និងបំប្លែងទៅជា Al2O3 នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។